HATALI BEYAN NEDENİYLE CEZAİ SORUMLULUK

TURMOB: #Gümrük #Beyannamelerinde " #Gümrük #Beyannamelerinde Mali Sorumlu" başlığı altında YMM ve SMMM'lerin adı, soyadı ve vergi numaralarının yazılması gerekliliği ile ilgili olarak yapılan bilgi edinme taleplerine verilecek cevaplara dayanak teşkil etmesiyle ilgili görüş talebimize, #Gümrükler #Genel #Müdürlüğünden alınan cevabı yazıda ? 1 Ocak 996 tarihinden itibaren Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tesis edilen gümrük birliği kapsamında tüm gümrük beyanları için tek bir beyan formatının kullanıldığı, ? Mali sorumlu kişisine ait bilgilerin beyan edilmesinin "Tek İdari Belge" uygulamasının gereği olduğu, ? Beyannamenin 9 no.lu kutusunda YMM veya SMMM’nin adı, soyadı ve vergi numarasının yazılmasının zorunlu olduğu, ? 9 no.lu kutunun eksik ya da hatalı doldurulması kabahat fiili olarak nitelendirildiğinden bu kabahat karşılığında, beyan sahibi ve/veya temsilcisine Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesine göre ceza uygulanması gerektiği, ? 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun dolaylı temsil hükümleri çerçevesinde temsil görevi bulunmayan YMM veya SMMM’lerin eksik ya da hatalı beyan nedeniyle Gümrük Kanunu'na göre cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir.