Hibrit Motorlu Araçlarda Kullanılacak Piller-KAPSAM DISINDA

2021/15 sayılı "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği" kapsamında gelen 8507.60.00.00.12 ve 8507.50.00.00.00 GTİP'li pillerin, motorlu araç üreticisi ithalatçılar tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, ithalatçının hybrid araç üretimine ilişkin kapasite raporu ve aracın tip onay belgesini sunması şartıyla, başvurunun "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetim Rehberi"nin "Denetim Prosedürleri" başlıklı 9. bölümünün aksam-parçaya ilişkin hükmünce kapsam dışı olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.