Hindistan tarafından düzenlenen elektronik menşe belgeleri

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün ekli yazısında, Hint yetkili makamlarınca 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren elektronik menşe şahadetnamesi düzenlendiği ve söz konusu belgelerin doğruluğunun "https://coo.dgft.gov.inl" adresinden çevrimiçi ortamda kontrol edilebildiği belirtilmektedir. Yazının ekinde, "Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi" nin güncel hali de bulunmaktadır.