İTHALATÇI BILGI FORMU GÜNCELLEMESINE İLIŞKIN DUYURU

İTKİB tarafından İthalatçı Bilgi Formu Güncellemesine İlişkin duyuru yapılmıştır. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'lerin hükümleri gereği kayıt belgesi düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunun kayıt merkezine ibrazı gerekmektedir. Bu itibarla, bahse konu formların Tebliğlerde belirtilen formata uygun şekilde ( cari yıl 2022 verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak) 31 Mayıs 2023 tarihine kadar kayıt merkezine elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 1 Haziran 2023 tarihine kadar ibraz etmeyenlerin anılan tarihten itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Not: Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 1 Haziran 2023 tarihinden sonra ibraz eden ithalatçı firmalar için belgenin ibraz tarihinden itibaren kayıt belgesi düzenlenebilecektir.Detay Eki