KAYDA BAGLI İHRACAT HK.

“Çimento (Portland ,beyaz ve beyaz olmayan ,şaplı, klinker ve su altında sertleşen diğer çimentolar ) (GTİP:2523.21, GTİP:2523.29, GTİP :2523.30, GTİP:2523.10 ve GTİP:2523.90)” eşyaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir...