KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu (Büro) tarafından İspanya, ülkemiz ve Hindistan menşeli "motor bataryaları” (850710 GTİP) ithalatına karşı 27 Nisan 2021 tarihli ve Vol.31 sayılı KİK Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirimi ile bir anti-damping soruşturması başlatıldığından bahisle, Büro tarafından bahse konu soruşturmaya ilişkin olarak ekte bir örneği iletilen Ön İnceleme Raporu açıklanmış olup; bahse konu Rapor'a ilişkin görüş ve itirazların 15 gün içerisinde yapılması (9 Aralık 2021 tarihinden itibaren) ve Arapça dışında bir dilde iletilecek görüşlerin ise, KİK ülkelerinden birinde yetkili tercümanlara yaptırılacak bir çeviri ile birlikte sunulması gerektiği; aksi takdirde görüşlerin kabul edilmeyeceği bildirilmektedir.