Kıymet kriterli gözetim konulu genelgenin yürütülmesinin durdurulması

Danıştay 7 nci Dairesinin E:2021/1268 sayılı dosyasında açılan davada verilen 21.09.2021 tarihli karar ile, 2019/1 sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması konulu Genelge'nin 3 üncü maddesini değiştiren 31.03.2021 tarihli, 2021/13 sayılı Genelge'nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kıymet Kriterli Gözetim Tebliğlerinin bir kısmında tarife korelasyonu

Kıymet Kriterli Gözetim Tebliğlerinin bir kısmında tarife korelasyonuna bağlı değişiklikler Bazı kıymet kriterli gözetim tebliğlerinde tarife korelasyonuna bağlı değişiklikler yapıldı. Gözetim kıymetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin gözetim tebliğlerinden “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.