Konteyner Ek Süre İşlemleri

#Gümrükler Genel Müdürlüğü #Konteyner ek sure islemleri ile ilgili yazisi:#Geçici #ithalat #rejimi kapsamında #gümrük gözetiminde bulunan konteynerlerin yurtiçindeki kalış sürelerinin, konteynerin içinde bulunan eşyanın tasfiyelik hale geldiği durumlarda tasfiye işlemleri tamamlanıncaya kadar durdurulması uygun bulunmuştur.