kota bazlı muafiyet yada tam muafiyet

ABD, 2021 yılının ilk 10 aylık döneminde, Section 232 kapsamında yer alan çelik ürünlerinde gerçekleştirdiği toplam ithalatın % 64.2'sini önlemden muaf ülkelerden (kota bazlı muafiyet yada tam muafiyet), % 35.8'ini ise diğer ülkelerden yaptı.


Avrupa Birliği de ABD ile muafiyet konusunda uzlaşma sağladı. 1 Ocak 2022 itibariyle, Avrupa Birliği'nden de Section 232 kapsamında yer alan 3.3 milyon ton çelik ürünü ABD pazarına vergisiz girecek. AB'nin ardından, Japonya ve İngiltere de muafiyet elde etmek için hızla müzakerelere başladılar.
AB'ye ilave olarak, Japonya ve İngiltere'de muaf ülkeler olarak değerlendirilirse, 2021 yılının ilk 10 ayında, ABD'nin Section 232 kapsamındaki çelik ithalatının % 79.3'ünü Muaf Ülkeler + AB27 + Japonya + İngiltere'den yapmış olduğu gözleniyor. İngiltere ve Japonya'ya da muafiyet sağlanması durumunda, ABD'nin ithalatında Section 232 tarifelerinden muaf ürünlerin payının % 85'i aşması beklenebilir...