Made in Turkey" veya "Produce of Turkey" ibareleri

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2021 / 70458431 tarih, sayılı yazısi:"Made in Turkey" veya "Produce of Turkey" ibarelerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul edilmesinden sonra, sektörel derneklerden ve ihracatçı firmalardan gelen yazılarda, mevcut etiket ve ambalaj stokları göz önüne alınarak konuya ilişkin geçiş sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesi ile mevcut " Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibarelerin ikinci bir talimata kadar kabul edilmesi uygun görülmüştür.