MARKA VE TURQUALITY DESTEĞINE İLIŞKIN GENELGE

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar dahilinde yürürlüğe konulan Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelgenin yeniden düzenlenmiş...Detay Eki