menteşeler,sabit askılık, şapka askıları ithalatında nihai gözden geçirme

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/51) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli diğer menteşeler; sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.