meyve fındık, fıstık ve ceviz kabuk ve çekirdeğinin Suriye'ye ihraci

Atık Yönetimi YönetmeliğiEk-4 Atık Listesi kapsamında tehlikesiz atık olarak yer alan; ağaç işlemeden kaynaklı talaş ile fındık, fıstık, ceviz, kayısı çekirdeği gibi sert kabuklu meyve kabukları ve çekirdekleri cinsi eşyaların,2021/12 sayılı Genelge kapsamında Suriye Arap Cumhuriyetinde Güvenlik Altına Alınan Bölgelere ihraç edilmek istenmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izni/uygunluk belgesine tabi olmaksızın gümrük hizmeti verilebilecektir.