38,2 Milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi.

Gümrük İdareleri tarafından 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 174 milyon TL, 2021 yılı Kasım ayında 38 milyar 184 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 904 milyar 545 milyon TL olup, Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı % 25,07 olarak gerçekleşmiştir.