Mısır Üretici Kayıt Sistemi Mevzuat Değişikliği

TC. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Bilindiği üzere Mısır tarafından 2016 yılından beri uygulanmakta olan Üretici Kayıt Sistemi uygulaması kapsamına en son 96.07 GTİP’li fermuarların dahil edildiği hatırlatılmakta, Söz konusu uygulamanın kapsamının genişletilmesi konusunun ise Dünya Ticaret Örgütü’nün son TTE Teknik Komite toplantısında gündeme getirildiği ve Mısır tarafından yeni karar kapsamında izlenecek süreç hakkında Mısır’dan bilgi talep edildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede Mısır Üretici Kayıt Sistemi kapsamında firmalarımızın karşılaştıkları güncel sorunların, Bakanlığımıza iletilmek üzere 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Saat 15.00’e kadar İTKİB Genel Sekreterliğinin konfeksiyonarge@itkib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.