Mutfak Tuzu İthalatında Uygulanacak Anti-Damping Vergileri

Ukrayna,'Nın Belarus'tan Mutfak Tuzu İthalatında Uygulanacak Anti-Damping Vergilerini Gözden Geçirme Kararı....Uriadovyi Kurier adlı Ukrayna’nın resmi gazetesinde yayınlanan bilgilere göre, Ukrayna Kurumlar Arası Uluslararası Ticaret Komisyonu (ICIT), Belarus'tan yüksek kaliteli mutfak tuzu ithalatına ilişkin anti-damping önlemlerinin değerlendirilmesini karar vermiştir.


Uriadovyi Kurier adlı Ukrayna’nın resmi gazetesinde yayınlanan bilgilere göre, Ukrayna Kurumlar Arası Uluslararası Ticaret Komisyonu (ICIT), Belarus'tan yüksek kaliteli mutfak tuzu ithalatına ilişkin anti-damping önlemlerinin değerlendirilmesini karar vermiştir.

Slovianska Sil Ltd Şirketinin talebi üzerine söz konusu revizyona başlanmıştır.

Değerlendirmenin sonuçlarına dayanarak Komisyon, adı geçen talebin, Belarus Cumhuriyeti'nden Ukrayna'ya yüksek kaliteli mutfak tuzu ithalatına ilişkin anti-damping önlemlerinin revizyonunu yerine getirmek için yeterli bilgi ve kanıt içerdiğini tespit etmiştir.

Bununla bağlantılı olarak Komisyon, 6 Aralık 2021 tarihli kararıyla, Komisyonun 25 Ocak 2019 tarihli kararıyla uygulanan anti-damping önlemlerinin geçici revizyon yapma kararı almıştır.

Anti-damping önlemlerinin geçici incelemesi ile ilgili dosyalar Ekonomi Bakanlığı'nın değerlendirilmesine sunulmuştur.

Ukrayna Hükümetinin web portalına göre, Belarus Cumhuriyeti'nin azotlu gübreler, su yalıtım ve çatı kaplama malzemeleri üreticilerine karşı ayrımcı ve/veya düşmanca eylemlerine ilişkin gerçekleri tespit etmeye yönelik soruşturmaların sonuçları da Kurumlar Arası Uluslararası Ticaret Komisyonu toplantısında değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda, komisyon üyeleri, Ukrayna'ya belirli araç türlerinin ithalatı üzerindeki özel vergilerin etkisi dahil olmak üzere Ukrayna ile Belarus Cumhuriyeti arasındaki ikili ticaret ve ekonomik işbirliğinin diğer sorunlu konularını da ele almışlardır.

Ayrıca, Çin'den Ukrayna'ya yapılan kaplamalı karbon çeliği haddelenmiş ürünlerin ithalatına yönelik anti-damping soruşturmasının ilerlemesini ifade ederek komisyon görüşmenin sonuçlarına göre sürenin 15 aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

Ukrayna Haber Ajansı'nın daha önce bildirdiği gibi, Ocak 2019'da ICIT, Belarus Cumhuriyeti'nden mutfak tuzu ithalatına %11,85 ve akkor ampul ithalatına %17,73 oranında anti-damping vergisini uygulamıştır.