NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.90, 7210.70, 7210.90, 7211.13, 7211.14, 7211.19, 7211.90, 7212.40, 7212.50, 7214.10, 7214.30, 7214.91 7225.11, 7225.19, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.20, 7226.91 ve 7226.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan


diğer ülkelerin yanı sıra ülkemiz menşeli “Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha” ithalatına karşı anti-damping önlemi uygulandığı belirtilerek ABD’nin ilgili mevzuatları uyarınca antidamping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olduğu, ABD Ticaret Bakanlığı(DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrısoruşturmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir. Yazıda devamla, bu çerçevede, adı geçen ABD’li kurumlar tarafından 1 Aralık 2021 tarihli ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanan bildirimlerle; bahsi geçen ürün grubu ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemine yönelik bir nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatıldığı belirtilmektedir.