Petrokimyasal Eşya Kıymetleri Hk

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce Petrokimyasal Eşya Kıymetleri yayımlanan yazıda ;Uygulamanın yalnızca, konuya ilişkin geri verme ve kaldırma başvurusunda bulunan veya dava açan firmalara yönelik olduğu; geri verme/kaldırma başvurusunda bulunmayan veya dava açmayan firmaların söz konusu talimat kapsamı dışında bırakıldığı ve bu firmaların işlemlerinin söz konusu yazıdan önceki haliyle devam ettirilerek mağduriyetine sebebiyet verilmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alındığı, mezkur yazıdaki amacın petrokimyasal ürün ithalatında iyi niyetli yaklaşımların korunması ve hazine kaybına sebebiyet verilmemesi olduğu belirtilmektedir.