Rusya Federasyonu-Kırmızı et ve kanatlı eti ürünleri tarife kotaları

Moskova Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 24 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi marifetiyle; 2'nci fasılda yer alan muhtelif kırmızı et ve kanatlı eti ürünlerinin 2022 yılındaki ithalatına yönelik olarak Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 17 Ağustos 2021 tarihli ve 102 sayılı Kararı çerçevesinde belirlenen tarife kotası uygulamasına ilişkin dağıtım esasları (ülke ve ülke grupları bazında - miktar) ihdas edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu tarife kotası uygulamasına ilişkin mezkûr Kararname eki tablonun gayri resmi tercümesi anılan Ticaret Müşavirliğimizden alınmış olup ilişikte gönderilmektedir