Söz konusu maddelerin ithalatında Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4877) ile -MDA-19/BZO-HEXOXIZID-5F-MDA-19/5F-BZO-POXIZID(MDA-19 5-fluoropentyl analogue-5C-MDA-19/BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue)-Hydroxetamine-MDMB-PCZCA-1cP-AL-LAD-Ephinazone-Tapentadol Sözkonusu maddelerin ithalatında Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin alınması gerekecek.