Süt Tozu İthalatına Sağlık Sertifikası Muafiyeti

Cezayir Süt Tozu İthalatına 22.12.2021 Tarihi İtibariyle Sağlık Sertifikası Muafiyeti Tanıyacak...Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı açıklamasına göre; ülkedeki süt ve süt ürünleri temininde yaşanan sorunlar nedeniyle, 22.12.2021 tarihi itibariyle süt tozu ithalatı için sağlık sertifikası muafiyeti sağlanacaktır.