sağlık kurulu raporunun süre uzatımı yapılmayacağı

2013/37 S. Genelge Uyarınca İbrazı Gerekip Coronavirus Salgını Nedeni İle Ertelenen Sağlık Kurulu Rap. 31.01.2022 Tarihi İtibarı İle Tamamlanması Gerektiği...