Seramik Karo İthalatına Karşı Anti-Damping Soruşturması

Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeli ‘seramik karo’ (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 tarifelerinde yer alan) ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihli ve C501/25 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan açılış bildirimi ile bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır.