Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874)

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874).Ekli "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve 172 nci maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü ve 447 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir. Bu Kararın amacı; ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerine kara sımrı bulunan komşu ülkeler ile sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin kuralların belirlenmesidir.