SOĞAN ÜRÜNÜNÜN AZERBAYCAN'A İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGISI

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 03/02/2023 tarih ve 32 No’lu Kararı ile “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre; 0703 10 1900 ve 0703 10 9000 (soğan) tali alt pozisyonlarda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi 01 Mayıs 2023 tarihine kadar sıfırlanmıştır.