Türkiye menşeli ürünlere uygulanan kota

AB ve ABD, çelik ve alüminyumda uygulanan gümrük vergileri konusunda uzlaşmaya varmisti. ABD’nin AB menşeli çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini kaldırmasının, Türkiye menşeli ürünlere uygulanan kotaların halen geçerli olması sebebiyle, yerli üreticilerin ABD pazarındaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.