Tıbbi Amaçlı Olan Mamalar ve Enteral Beslenme Ürünleri

#Gümrükler Genel Müdürlüğü: 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ve #ÖTV`nin konusuna girmediği anlaşılan söz konusu ürünlerin G.T.İ.P. numarasının değişmesin de yine ÖTV ye tabi olmayacağı...