Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlananİhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde yer alan Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddeler hakkındaki keyfiyet çerçevesinde anılan maddeler kapsamındaki uygulama 31/07/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.