Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Fonu'nun kurulmasına dair 2021/1139 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tamamlayan ve bazı kriterlerin belirlenmesine dair 2017/1004 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1972 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.