Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

#İhracat:2006/12 sayılı #Dahilde #İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı " #Tarım #Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi #Genelgesi"nde yer alan Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddeler de değişiklik...