TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMİ / ABD

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Hat Boruları” (7305.11, 7305.12, 7305.19 ve 7306.19 GTİP’li) ithalatına karşı bir telafi edici vergi ve bir anti-damping önlemi uygulanmaktadır.Bu kapsamda, 1 Aralık 2021 tarihli ABD Resmî Gazetesi’nde yer alan bildirimde tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve mevcut anti-damping önlemi kapsamında 1 Aralık 2020 – 30 Kasım 2021 dönemleri için idari gözden geçirme soruşturmaları açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı’na Aralık ayısonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime ekteki linkden ulaşılması mümkündür.