Ticaret Bakanlığı İhale Duyurusu:

#Ticaret #Bakanlığı İhale Duyurusu: Ek'te sunulan yazıda, #Portekiz'de bir kamu iştiraki tarafından 05.04.2022 tarihine kadar 819.000.000 Avro'luk tren vagonu, tramvay ve bunların bakımı ile bakım istasyonunun yapımı hususunda bir ihale açıldığı bildirilmektedir.