Transit Tir’Ların Varış Noktasına Geç Varmaları Halinde

İran Gümrüğü tarafından yayımlanan 6 Aralık 2021 tarih ve 1400/1242520 sayılı Genelge’de transit TIR’lara çıkış gümrüğüne ulaşmaları için her 500 km için 24 saat zaman tanındığı ve anılan süre zarfında varış noktasına varmayan TIR’lardan İran Gümrük Kanununun 109’uncu maddesine istinaden para cezası alınacağı belirtilmiştir.


NOT: İran Gümrük Kanununun 109’uncu maddesine göre transit TIR’ların varış noktasına geç varmaları halinde Force Major (mücbir sebep) olmaması halinde her gün için Gümrük Müdürünün görüşüne göre 200.000-1.000.000 Riyal para cezası alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kaynak: Eghtesad Online Haber Ajansı, 11 Aralık 2021, https://www.eghtesadonline.com/n/3144