TRT Bandrol Ücreti TRT Bandrol Ücreti

Gümrükler Genel Müdürlüğü TRT Bandrol ücretlerinde farklılığın kuruma intikali veya tamamlıycı istisnai kıymet kapsamında ise gümrükçe tahsili ile ilgili yazisi...