TRT Bandrol Ücreti- GK 235/3 CEZAYA TABI OLDUGU

TRT bandrol ücretinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde ithalat vergileri kapsamında bulunduğu, ithalat vergilerinin de gümrük vergileri kapsamında bulunduğu değerlendirilmekte olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3 üncü maddesi kapsamında cezanın hesaplanmasında TRT bandrol ücretinin de dahil edilmesi gerekmektedir.

TRT BANDROL TALEBI

#TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının #Ankara #Gümrük #Müşavirleri Dernegine muhatap yazısında; #Bandrole tabi cihazların ithalatı esnasında bandrol ücretinin gümrükte ödenmiş olmasının TRT’den fiilen bandrol alınması yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı, cihazların satışa konu edilmemesi işletmede kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda da fiilen bandrol alınması gerektiği, #Kurumlarınca yapılan inceleme ve denetimlerde; bandrole tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT Bandrol ücretini ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine ödedikten sonra, söz konusu cihazlar için TRT Kurumundan bandrol almadıkları, #İdari yaptırımlara maruz kalınmaması ve yasaların tam olarak uygulanması adına bilgilendirme yapılmasının önem arz ettiği