Ukrayna Menşeli Demir Tel Veya Alaşımsız Çelik Ithalatına Uyguladığı

Meksika'nın Ukrayna Menşeli "Demir Tel Veya Alaşımsız Çelik" Ithalatına Uyguladığı Telafi Edici Verginin Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik İdari Prosedüre Ilişkin Nihai Karar


18.09.2000 tarihinde Federal Resmi Gazetede (DOF) yayınlanan Karar kapsamında, Ukrayna menşeli 7213.91.03, 7213.99.99 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "demir tel veya alaşımsız çelik" ithalatına yönelik anti-damping soruşturması neticesinde, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalatlarda %30,52 oranında telafi edici ücret uygulanmasına karar verilmiş; anılan Karar'ın uygulama süresi 13.06.2006 tarihinde beş yıl daha uzatılmış; daha sonra 07.03.2012 tarihinde telafi edici ücret %30,52'den %41'e yükseltilmiş; ve son olarak 02.09.2016 tarihinde de söz konusu uygulama beş yıl daha uzatılmıştı.

06, 07 ve 13 Ağustos 2020 tarihlerinde Meksikalı "Ternium México, SA de CV", "Deacero, SAPI de CV" ile "TA 2000, SA de CV" şirketlerinin başvuruları üzerine, 10.09.2020 tarihinde Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan, Ukrayna menşeli 7213.91.03, 7213.99.99 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "demir tel veya alaşımsız çelik" ithalatına uygulanan telafi edici ücretin incelenmesine yönelik idari prosedür kapsamında, inceleme dönemi 1 Temmuz 2019 - 30 Haziran 2020 ve analiz dönemi 1 Temmuz 2015 - 30 Haziran 2020 tarihleri arası olarak belirlenmişti.

10.12.2021 tarihli Federal Resmi Gazete'de (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637881&fecha=10/12/2021) yayımlanan Karar ile; Ukrayna menşeli "demir tel veya alaşımsız çelik" ithalatında uygulanan telafi edici ücretin 19.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatıldığı bildirilmektedir.