U-PVC İthalatına Damping Önlemi

Mısır, Türk menşeli U-PVC ithalatına yönelik anti –damping önlemi kararı aldı. Bilindiği gibi, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından Türk menşeli “U-PVC ithalatına karşı 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştı.Türkiye’den yapılan ihracatta yüzde 8,3 ila 10,7 oranında damping tespit edildiği, bunun yerli endüstriyi maddi zarara uğrattığı ve Türkiye’den yapılan dampingli ithalat ile yerli endüstride görülen zarar göstergeleri arasında illiyet bağı olduğu tespitine yer verilmişti.