Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği -Özel Amaçlı Rapor

IGMD Derneğin Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap 04.01.2022 tarih, 2022/0062-BU sayı ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 11 inci Maddesine “Özel Amaçlı Rapor” tespit kodunun ilave edilmesi” konulu yazısı...