2020/27 Sayılı Genelge - A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2020/27 Sayılı Genelge - A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.