A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün "A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.