Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Madde Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün “Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Madde” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.