İran'daki ihracatçının faturada gösterdiği hesaba transfer -KKDF

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tekrar görüş istenilmesi üzerine anılan Bakanlıktan cevaben alınan, 11/11/2021 tarihli. 130622 sayılı yazıda #İran'dan yapılan #ithalatlarda ithalat bedelinin #beyanname tescil tarihinden önce faturada yer alan ihracatçının gösterdiği yurt içi hesaplara transfer edilmiş olmasının peşin ödeme kapsamında değerlendirilmeyeceği bildirilmiştir.