İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

02 Aralık 2020 Tarihli ve 31322 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.