TPS Kayıt Belgesi Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “TPS Kayıt Belgesi” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.