Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Diğer İşler Hakkında

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün "Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Diğer İşler" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.