Uzak Ülkeler Stratejisi Çalışması - Hizmet İhracatı Anketi

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Uzak Ülkeler Stratejisi Çalışması'na girdi oluşturması amacıyla http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6 bağlantısı üzerinden 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 15:00'e kadar erişilebilecek olan Hizmet İhracatı Anketi geliştirilmiştir. Bu anketin soruları, ülkemize uzak coğrafyada bulunan ticaret potansiyelimizin yüksek olduğu ve anket boyunca uzak ülkeler olarak tanımlanan ülke grubu; ABD, Çin, Güney Kore, Kanada, Hindistan, Avustralya, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, Malezya, Japonya, Şili, Nijerya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Filipinler ve Pakistan’ı kapsamaktadır.