Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlıkları

Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kurum olan Gümrük, dış ticaret ile ilişkileri yönetiyor. Gümrükleme ise, yabancı ülkelerle gerçekleştirilen iş ve işlemlerin yürütülmesidir. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre dış ticaret işlemleri sırasında uyulması gereken kurallar bütünü ve Türkiye'nin gümrük konularına esas olan bir hukuk kaynağıdır. Bu kanunun asıl amacı ise, Türkiye Cumhuriyeti’ne Gümrük bölgesi üzerinden gelen giden eşya ve taşıt araçlarına uygulanacak olan gümrük kuralları belirlenir.

Gümrük İşlemleri ve Dış Ticaret

4458 Gümrük Kanunu'nun 5. maddesine göre gümrük mevzuatı ile öngörülen işlem ve tasarrufları incelemek amacı ile gümrük idareleri işleri için birini tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan ya da arızi beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, Türkiye gümrük bölgesinde yerleşmiş kişilerdir. Temsil işlemi doğrudan ya da dolaylı bir şekilde olabilir. Doğrudan temsil durumunda temsilci, başkasının adına ve hesabına dolaylı temsil durumunda da kendi adına hareket ettiğini beyan ederek sahip olduğu temsil yetkisini gümrük idarelerine ibraz etmekle mükelleftir.

Dış Ticaret İşlemleri

Dış ticaret kuruluşlarının konu Gümrükleme hizmeti olduğu zaman dikkat etmesi gereken en önemli unsur deneyimli, güvenilir, yetki belgeli, doğru yönlendirme sorumluluğuna sahip olan bir gümrükleme firması seçimidir. Gümrükleme hizmetinde dış ticaret kuruluşlarının dikkat etmesi gereken en önemli unsur, güvenilir ve deneyimli bir firma seçimi yapmaktır. Bu alanda yapılacak bir yanlış, gümrük kaçakçılığı ve cezaları kapsamında değerlendirme riski taşır. Bu nedenle yapılacak işlemlerde dikkatli davranmak gerekir. Yapılan tüm işlemlerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi bu alandaki işlerin yürütülmesi için hayati önem taşır.

Turuncu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Turuncu Gümrük Müşavirliği, aşağıdaki gümrük işlemlerinin Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri'nde, bağlantılı resmi kurum ve kuruluşlarda müşterilerin adına dış ticaret ile ilgili tüm işlemler takip ve kontrol ediliyor. Yapılan başlıca işlemler ise,

Gümrük kontrolü altında İşleme Rejimi

İthalat ile İlgili Gümrük İşlemleri

İhracat ile İlgili Gümrük İşlemleri

Transit Ticaret ile İlgili İşlemler

Dahilde İşleme İşlemleri

Hariçte İşleme İşlemleri

Geçici İthalat İşlemleri

Antrepo İşlemleri

Transit Rejimi İşlemleri

Tasfiye Edilecek Eşyaya Dair İşlemler

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

Yeniden İhracat İşlemleri

Posta Gümrük İşlemleri