Serbest Bölge Danışmanlığı

Serbest bölge, bulunduğu ülke sınırlarında; mali, iktisadi ve ticari anlamda bazı özel muafiyetlere sahip olan alanlardır. Türkiye’de de bu muafiyetlerden yararlanılabilecek pek çok serbest bölge bulunur. Bu bölgelerin işlevini anlamak ve herhangi bir faaliyette bulunmak içinse mutlaka danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilir.

Serbest Bölge Nedir?

Serbest bölge, ülkenin geri kalanında geçerli olan hukuki ve idari düzenlemelerden muaf olan ya da bu düzenlemelerin kısmen uygulandığı alandır. Buna göre serbest bölge sınırlarında yer alan ürünler Türkiye Gümrük bölgesi dışında kabul edilir. Dolayısıyla da herhangi bir gümrük rejimine (vergi vb.) tabi tutulmazlar. Bu bakımdan serbest bölgeler dış ticarete atılmak isteyenler için oldukça avantajlı alanlardır.

Serbest Bölgenin İşletilmesinde Amaçlar Nelerdir?

Dünya genelinde serbest bölge işletilmesindeki temel amaç ihracattaki yatırımı teşvik etmektir. Bu bölgelerde geniş muafiyet imkanları olduğu için doğrudan yabancı yatırım girişine imkan verilir. Dolayısıyla serbest bölgeler sayesinde uluslararası ticaret gelişir ve işlemler daha hızlı sağlanır. Serbest bölgede yer alan başlıca avantajların aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür.

- Serbest bölgede iş yapan kurumlar gelir vergisinden tamamen muaf tutulurlar.

- Bölgeye giriş yapan mallardan; Gümrük vergisi, KKDF ve KDV alınmaz.

- Bölgede iş yaparak elde edilen kar, doğrudan yurt içi ya da yurt dışına aktarılabilir. Bunun için ekstra bir izin almaya gerek yoktur.

- Bölgedeki mallar süre limiti olmadan stoklanabilir.

Serbest bölgenin avantajları bunlarla sınırlı değildir. Bu işletmeler hakkında daha fazla bilgiye serbest bölge danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

Serbest Bölge Danışmanlık Hizmeti Neleri Kapsar?

Tarafımızca verilen serbest bölge danışmanlığı hizmetleri bölgede faaliyet göstermek isteyenlerin her türlü sorusuna cevap vermektedir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında; serbest bölgede uygulanan gümrük rejimi, ülkeye ithalat sırasında yaşanabilecek problemler ve serbest bölge seçiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgilendirme yapılır. Bu hizmet kapsamında erişilebilecek diğer bilgilerse aşağıdaki şekildedir.

- Serbest Bölge Transit Ticareti

- Stoklama ve Depoculuk

- Serbest Bölge A. Tr ce Eur.1 Belge Düzenlemesi

- Serbest Bölge’ye Tahsil Edilen Fonlar

- Fiyat ve Diğer Giderlerin Raporlanması