YYS ve OKSB Danışmanlığı Hizmetleri

Firmaların gümrük işlemlerinin başlatılması ve belgelerin oluşturulması sırasında beyanname tescili öncesinde, cari işlemler sırasında ve beyannameler kapatıldıktan sonra pek çok kontrol mekanizması kurmalar ve bu mekanizmanın nasıl işleneceği büyük önem taşımaktadır. Firma kendisi haricinde denetim firması ile hizmet alımı yöntemleri ile bu denetim gerçekleştirilmektedir.

YYS Nedir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü olarak bilinen YYS uluslar arası adı ile Authorized Economic Operator gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve kayıt sistemi düzenli bir şekilde izlenebilir olan emniyet ve güvenlik standartlarına sahip uluslararası bir geçerliliği bulunan prestijli bir statü olmaktadır. Bu statü firma ve işletmelere operasyonlarını etkin ve verimli yürütmesi açısından maliyet ve zaman avantajları da sağlamaktadır.

Gümrük sektörünün öncü kuruluşlarından olan firmamız Turuncu Gümrük Müşavirliği olarak Dış Ticaret şirketlerine YYS alanında ileri düzeyde uzmanlık düzeyi ve geniş deneyim birikimlerimizi ve ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktayız.

YYS Danışmanlığı Hizmetleri

Firmamızın yys danışmanlığı analında sunduğu hizmetlerini kısaca şu şekilde sizlere açıklayabiliriz:

- Gümrük mevzuatı konusunda eğitimlerin verilmesi,

- Firmaların yaptığı cari işlemlerin anlık olarak ve geriye dönük olarak kontrol edilmesi ve raporlanması

- Yıl sonu faaliyet raporlarının hazırlanması

- Soru formunun 3 yılda bir güncellenmesi

- Firmalara YYS ve gümrük mevzuatı kapsamında genel danışmanlık hizmeti verilmesi

OKS Danışmanlığı Hizmetleri

Onaylanmış kişi statüsü gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar sağlayan bir gümrük statüdür. Bu belge Onaylanmış Kişi Statüsü almaya hak kazanan kişilere verilmektedir. Bu anlamda oks danışmanlığı hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Turuncu Gümrük müşavirliği olarak Onaylanmış Kişi Statüsü olan OKS belgesi alımı konusunda müşterilerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.