Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Dış Ticaret ile ilgili Uluslararası ve ulusal kuruluşlar ve gümrük idareleri ile bağlantılı diğer kamu kurum ve kuruluşlarda Turuncu Gümrük Müşavirliği çıkan uyuşmazlıklarda görev alır. Aynı zamanda tüm kamu kuruluşları ile gümrük idareleri arasında eşyaların gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi sonucunda çıkan teknik idari, hukuki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara itirazı sonucunda bunların çözüme kavuşması için önemli bir bilgi birikim ve tecrübeye sahip olması gerekir.

Turuncu Gümrük Müşavirliği Görevleri

Gümrük idareleri ile yaşanan hukuki ve teknik idari sorunlara çözüm bulmak için öncelikle kendi bünyesinde oluşturduğu risk kontrol servisi sayesinde etüt ederek uygun olup olmadığını denetler. Bunun sonucunda ise, konu ile ilgili değerlendirme raporu hazırlar.

Hazırlanan bu rapor ise, uzun yıllardır çözüm ortağı olan ve birlikte görev yapılan gümrük ve dış ticaret mevzuatına uygun bir şekilde uzman hukukçular ile birlikte değerlendirilerek uyumsuzluk ve risklerim en kısa süre içinde çözümlenmesini amaçlar.

İdari itiraz davası açma sürelerine Turuncu Gümrük müşavirliği büyük özen gösterir. Bu sürelerin takibi çok yakından yapılır. Bu süreler ve benzeri işler bilgisayar ortamına kaydedilerek takibi sağlanır.

Hukuki metinler büyük bir titizlikle Kanuna uygun bir şekilde hazırlanır.

Turuncu Gümrük Müşavirliği Hakkında

Hukukun uygulanışı açısından hem kurallara hem de geçmiş dönemde verilmiş hukuk kurallarına, içtihatlara Gümrük idareleri ve mahkemelerin vermiş olduğu kararları Turuncu Gümrük Müşavirliği, tek bir elden toplayarak bilgisayar ortamında kayıt tutar. Aynı zamanda hizmet verilen firmaların yaşadığı uyuşmazlıklara ilişkin ön çalışmalar, idari itirazlar, idari dava süre, uzlaşmalar gibi pek çok işlem alınan emsal kararlara göre yapılıyor. Aynı zamanda firma bünyesinde geliştirilen yazılım, donanım ve alt yapı hizmetleri ve hukuki süreçlerin tamamı da yakından takip edilir. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimi olan Turuncu Gümrük Müşavirliği, müşterilerine kaliteli gümrük müşavirliği hukuki danışmanlık yapmayı amaçlıyor.